O nas

Wydajemy publikacje głównie na temat dzogczen i mahamudry, ale również innych zagadnień związanych z buddyzmem tybetańskim, ekologią i świadomym życiem, a w dalszej kolejności również beletrystykę.

Sklep internetowy Vimala.pl/sklep prowadzony jest przez wydawnictwo Vimala wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 140306928, nr NIP 8671845102.