Sutra o nietrwałości

Pokłon wszystkim buddom i bodhisattwom!

Tak słyszałem pewnego razu. Bahagawan przebywał w parku Anathapindady w lasku Dżeta w Śrawasti; towarzyszyło mu duże zgromadzenie mnichów. Bahagwan w ten sposób zwrócił się do mnichów:

Mnisi, cztery rzeczy są atrakcyjne, wyróżniane, uważane za cenne, przyjemne i wysoko cenione przez wszystkich. Jakie to cztery rzeczy?
Mnisi, zdrowie jest atrakcyjne, wyróżniane, uważane za cenne, przyjemne i wysoko cenione przez wszystkich. Jednak zdrowie kończy się chorobą. Mnisi, choroba nie jest atrakcyjna, wyróżniana, uważana za cenną, przyjemna i wysoko ceniona przez wszystkich.
Mnisi, młodość jest atrakcyjna, wyróżniana, uważana za cenną, przyjemna i wysoko ceniona przez wszystkich. Jednak młodość kończy się starością. Mnisi, starość nie jest atrakcyjna, wyróżniana, uważana za cenną, przyjemna i wysoko ceniona przez wszystkich.
Mnisi, pomyślność jest atrakcyjna, wyróżniana, uważana za cenną, przyjemna i wysoko ceniona przez wszystkich. Jednak pomyślność kończy się upadkiem. Mnisi, upadek nie jest atrakcyjny, wyróżniany, uważany za cenny, przyjemny i wysoko ceniony przez wszystkich.
Mnisi, życie jest atrakcyjne, wyróżniane, uważane za cenne, przyjemne i wysoko cenione przez wszystkich. Jednak życie kończy się śmiercią. Mnisi, śmierć nie jest atrakcyjna, wyróżniana, uważana za cenną, przyjemna i wysoko ceniona przez wszystkich.

Tak powiedział Bhagawan, Sugata, i powiedziawszy to, Nauczyciel dodał poniższe słowa:

Zdrowie jest nietrwałe,
Młodość jest nietrwała,
Pomyślność jest nietrwała
I życie również jest nietrwałe.
Jak cierpiące z powodu nietrwałości istoty mogą się rozkoszować tymi rzeczami?

Kiedy Bhagawan wypowiedział te słowa, mnisi cieszyli się jego słowami i wysławiali je.

Tak kończy się sutra o nietrwałości.

Niniejszy tekst został przetłumaczony przez indyjskiego uczonego Surendrabodhi i głównego redaktora-tłumacza, mnicha Szanga Jeszie De, a następnie przejrzany i ukończony zgodnie z bieżącymi reformami językowymi.

Wersja angielska:
http://read.84000.co/old-app/#!ReadingRoom/UT22084-072-009/0