Kjabdzie Trulszik Rinpocze

Modlitwa za tłumaczy

Om Svasti!

Przewodniku w tej szczęśliwej epoce, klejnotowa chwało rodu Siakjów,
Khenpo Bodhisattwo, mistrzu Padmasambhawo, królu Dharmy Trisong Deutsenie wraz z dwoma innymi królewskimi przodkami,
Latarnio morska Buddadharmy, Atisio wraz z innymi:
Modlimy się do was wszystkich – niedoścignionych, najwspanialszych mistrzów!

Thonmi Sambhoto, który pierwszy przekładałeś z sanskrytu na tybetański,
Wielcy lostałowie: Wajroczano, Niak Dżnianakumaro,
Kała Paltseku, Cziokro Lu’i Gjaltsenie i Szjang Nanamie Jeszie De – modlimy się do was!

Rinczenie Zangpo, Ngok Lodenie Szierabie,
Dromtonpo Gjalłe Dziungne i wszyscy inni potężni mistrzowie mowy,
Nieskończeni lotsałowie wcześniejszych i późniejszych czasów:
Pamiętając o waszej dobroci, modlimy się do was z głębi serca!

W tej epoce pięciu degeneracji ludzie tacy jak my jedynie udają czystą motywację.
Teraz, kiedy - wyrażając słowa i ich znaczenie przekazane w stwierdzeniach Buddy - tłumaczymy na własne języki
Nauki pojazdów począwszy od tych, które „wyprowadzają istoty ze źródła”, wedyjskiego ascetyzmu oraz najwyższe i potężne metody przekształcenia,
A zwłaszcza nauki należące do pitaki widjadharów,
Nauki kamy, termy i pochodzące z czystych wizji, a także te związane z trzema Korzeniami i dharmapalami:
Obyśmy nie napotkali niesprzyjających okoliczności i przeszkód i oby spełniły się nasze czyste aspiracje!
Zgodnie z życzeniami wielkich lotsałów i panditów z przeszłości
Obyśmy przynieśli pożytek naukom Buddy i wszystkim istotom
I oby cenna Buddadharma rozprzestrzeniła się na świecie,
Wzrastając jak rosnący księżyc i przynosząc wszystkim pomyślność!

W odpowiedzi na prośbę angielskiego bhikszu Tenzina Dziamcziena (Seana Price’a), później zaś – lotsały Cziekji Nimy i lotsałów z Lerab Ling, którzy ofiarowali jedwabną szarfę, ja, kompletny ignorant znany jako Ciekji Lodro, który nosze jedynie zewnętrzne oznaki mnicha buddyjskiego, wyraziłem niniejszą aspirację i spisałem ją 16 dnia 10 miesiąca roku Drewnianego Ptaka (16 grudnia 2005 r.). Dżajantu!

Przełożył Adam Pearcey, Rigpa Translations, 2006 r.

Wersja angielska:
http://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/trulshik-rinpoche/prayer-for-translators

Oryginał tybetański:
http://www.lotsawahouse.org/bo/tibetan-masters/trulshik-rinpoche/prayer-for-translators